DANKBARE RESULTATEN OP ELKE MUUR.
 

MOUSSE EXPANSIVE POLYURÉTHANE View larger

GEÀXPANDEERD POLYURETHAANSCHUIM


In alle richtingen bruikbaar

Geëxpandeerd polyurethaanschuim.

Polymeriseert bij contact met de luchtvochtigheid. Drijfgas zonder HCFK's.

Om af te dichten, te isoleren, op te vullen, af te sluiten en op te voegen in de volgende gevallen : - Verbinden van muur en plafond. ï Behandelen van de assembleer- en monteerruimten van prefab elementen.
- Dakvensters, kopbalken van schoorstenen.
- Afkitten en tochtvrij maken van deur- en raamkozijnen. 
- Lijmen en bevestigen van isolatiepanelen. ï Doorgangen van leidingen en buizen in de muren.
- Uitstekende hechtkracht op beton, metselwerk, hout, steen, plamuur, eterniet, metaal, polyurethaanschuim.
- Kleeft niet op polyethyleen en ook niet op siliconen en teflon.

VOS: A+.

VOORDELEN

• Bruikbaar in elke mogelijk positie
• Ideaal voor het opvullen van holle ruimten
• Drievoudig volume na uitharding

Meer details

 
GEÀXPANDEERD POLYURETHAANSCHUIM
TECHNISCHE KENMERKEN

• Densiteit in situ : 25-30 kg/m3

• Schuimvolume : bij vrije expansie 25-30 l

•  Brandgedrag conform DIN 4102/2 : B3

• Aanbrengingstemperatuur : +5°C à +30°C


VERPAKKING

Vulling van 500 ml.


OPSLAG

12 maanden, beschut tegen koude en hitte en in de originele, niet-geopende verpakking.

De spuitbussen verticaal opslaan.


VOORZORGSMAATREGELEN

Elk contact met de huid vermijden. Handschoenen, een veiligheidsbril en werkkleding dragen. De spuitbus voor of na gebruik niet beschadigen en ook niet doorboren of in het vuur gooien. Enkel gebruiken in goed verluchte ruimten.

Niet roken. Als er product in de ogen komt, deze onmiddellijk uitspoelen met water en een specialist raadplegen. Kankerverwekkende effecten zijn niet uitgesloten, onvoldoende bewijsmateriaal.

Giftig bij inademing. Bewaren buiten het bereik van kinderen.


VOORZORGSMAATREGELEN

De ondergrond moet proper, droog, ontvet en stofvrij zijn. Niet gebruiken op een oplosmiddelgevoelige ondergrond (polystyreen, geÎxpandeerd polyurethaanschuim,...).

Niet gebruiken op vochtige oppervlakten. Niet gebruiken voor het lijmen van spiegels.


AANBRENGEN

Doseer de hoeveelheid schuim door de hendel meer of minder te bewegen. Houd ook rekening met het expansievolume van het schuim (2 à 4 maal afhankelijk van de vochtigheid en de omgevingstemperatuur) in verhouding tot het op te vullen volume.

Vul de holle ruimten voor max. 40% op. Spuit een aantal keer na elkaar en schud ondertussen met de spuitbus. NATUUR. Geëxpandeerd polyurethaanschuim. Polymeriseert bij contact met de luchtvochtigheid. Drijfgas zonder HCFK's. TOEPASSINGSGEBIED. Om af te dichten, te isoleren, op te vullen, af te sluiten en op te voegen in de volgende gevallen:

• Verbinden van muur en plafond
• Behandelen van de assembleer- en monteerruimten van prefab elementen
• Dakvensters, kopbalken van schoorstenen
• Afkitten en tochtvrij maken van deur- en raamkozijnen
• Lijmen en bevestigen van isolatiepanelen
• Doorgangen van leidingen en buizen in de muren
• Uitstekende aanhechting op beton, metselwerk, hout, steen, plamuur, eterniet, metaal, polyurethaanschuim
• Kleeft niet op polyethyleen en ook niet op siliconen en teflon. Het geëxpandeerde PU-schuim kan na 24 uur bedekt worden met een laag pleisterkalk of met verf, maar altijd eerst even testen. Moet beschermd worden tegen UV-straling. Reinig na gebruik de klep en de slang met een hiervoor geschikt oplosmiddel of met aceton.

 
Subscribe to our newsletter