DANKBARE RESULTATEN OP ELKE MUUR.

REGLEMENTERING (DOP)

Het Franse reglement voor bouwproducten (Règlement Produits de Construction, RPC) verplicht fabrikanten om een prestatieverklaring (Declaration of Performance, DOP) op te stellen en de CE-markering op het product aan te brengen om een bouwproduct dat valt onder een geharmoniseerde norm of dat voldoet aan een officiële Europese technische beoordeling op de EU-markt te kunnen brengen. Door het opstellen van zo'n prestatieverklaring en het aanbrengen van de CE-markering is de fabrikant ervoor verantwoordelijk dat het product voldoet aan de verklaarde prestaties.

De prestatieverklaring is het belangrijkste instrument voor de bouwwereld en hoort bij het product wanneer dit op de markt wordt gebracht. Vanaf 1 juli 2013 moet een bouwproduct dat valt onder een geharmoniseerde norm of voldoet aan een officiële Europese technische beoordeling voorzien zijn van een prestatieverklaring wanneer het op de markt wordt gebracht. Deze verklaring heeft betrekking op de essentiële kenmerken, zoals uitgedrukt per niveau of klasse of door middel van een beschrijving, in overeenstemming met de toepasselijke, geharmoniseerde technische specificaties. Aan de hand van deze verklaring kan de gebruiker (of degene die gebruik van het voorschrijft) een bouwproduct kiezen met kennis van de verklaarde prestaties voor het beoogde gebruik. Zo weet hij zeker dat zijn werkstuk voldoet aan de toepasselijke basiseisen, rekening houdend met de plaats waar het wordt gebouwd. Afhankelijk van de regio in Europa waar het werkstuk wordt gebouwd, zal het onderworpen zijn aan een andere omgeving (extreme temperaturen, vorst, zon, seismische activiteit ...).

Bij het opstellen van de prestatieverklaring moet de fabrikant rekening houden met het beoogde gebruik van zijn product. Een importeur of distributeur kan ook worden beschouwd als een fabrikant als hij een product onder zijn eigen naam of handelsmerk op de markt brengt, of als hij een bouwproduct dat al op de markt is gebracht zodanig wijzigt, dat de conformiteit met de prestatieverklaring in het geding kan komen.

Een prestatieverklaring voor een producttype blijft geldig zolang er niets verandert aan de essentiële kenmerken van het product (grondstoffen, samenstelling ...) wat van invloed is op de verklaarde prestaties van het product. Wanneer de prestaties worden gewijzigd, moet er een nieuwe prestatieverklaring worden opgesteld. Er moet ook een nieuwe prestatieverklaring worden opgesteld wanneer een norm wordt gewijzigd en wanneer nieuwe testmethoden leiden tot een verandering van de verklaarde prestaties.

Hieronder vindt u alle DOP's van onze producten : 

Subscribe to our newsletter